K+F+I pályázatok

 NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP (NKFIA) PÁLYÁZATAI


Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_16)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott posztdoktori felhívás (PD_16) a már doktori fokozattal rendelkező negyven év alatti kutatók támogatásával járul hozzá a tudományos kiválósági műhelyek erősödéséhez Magyarországon.
Végső benyújtási határidő: 2016. április 18.

Pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások tárgyú pályázathoz
A pályázati kiírás célja, hogy az ERC által meghirdetett támogatási programokban  részt vett, a második pályázati körbe jutott, de ott támogatást nem nyert kutatók és befogadó intézményeik számára támogatást biztosítva elősegítse a kutatási program magyarországi megvalósulását, a pályázó szakmai fejlődését, és későbbi sikeres pályázását az ERC által meghirdetett támogatási programokban.
Végső benyújtási határidő: 2016. december 31.


Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)
A közös finanszírozású nemzetközi együttműködésekben (AAL, ECSEL, EUROSTARS) való részvételhez biztosít hazai forrást a felhívás.
A pályázat benyújtása 2015. november 25. után negyedévente lehetséges.

Magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési co-funding együttműködési pályázat (TÉT_15_IL)
A pályázat célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként a magánszektorban új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre.
A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 17-re módosult.

Magyar-indiai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_15_IN)
A pályázat célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-indiai együttműködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre. Fókusztémák: információs és kommunikációs technológiák; földtudományok; biológiai tudományok; egészségipar; zöld kémia; anyagtudományok és nanotechnológia; optika és lézerfizika; vízkezelés és -tisztítás; mezőgazdaság és élelmiszeripar.
Végső benyújtási határidő: 2016. március 16.


Magyar-kínai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_15_CN)

Pályázati felhívás a magyar-kínai tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzésére, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatására, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez. Prioritási területek: az élettudományok, agrártudományok, műszaki tudományok, biotechnológia, környezet- és energetikai tudományok.
Végső benyújtási határidő: 2016. március 31.


ERA-NET E_Rase-3 Joint Transnational Call 2016
Az NKFIH részvételével megjelent az ERA-NET Infect-ERA program negyedik nemzetközi konzorciális kutatási pályázati fordulójának felhívása.
A pályázat célja konzorciális formában végzendő nemzetközi kutatások támogatása a fertőző betegségek témaköreiben. A pályázati rendszerben külön lehetőséget biztosítanak fiatal konzorciumvezetők számára.
Végső benyújtási határidő: 2016. július 15.


EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK


GINOP-2.1.5-15 - Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
Felhívás a start-up vállalkozások alapítását ösztönző inkubátorok megerősítésére, továbbá az innovatív vállalkozások fejlesztésére a kezdeti fázisban.
KFI szempontú szakpolitikai véleménykérés határideje: 2016. április 25.
A támogatási kérelmek benyújtása: 2016. április 25. - 2018. április 25.


Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – GINOP-2.3.4-15
A felhívás célja a valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának támogatása az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel való együttműködésben és a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti formában, amelyben a létrehozott KFI kapacitással versenyképes termékek és szolgáltatások jönnek létre.
A pályázatok benyújtása: 2016. április 4. - 2018. április 4.
Az első benyújtási szakasz határideje: 2016. május 23.

Az „Iparjog” c. pályázati felhívás (1 milliárd forint, GINOP-2.1.3-15)
A felhívás célja az újító ötletek szellemi tulajdonvédelmének, hazai, illetve nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.
Végső benyújtási határidő: 2017. szeptember 25.

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés – GINOP-2.1.7-15
A pályázati felhívás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál: a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások a tudományos eredményekből piacképes termékek létrejöttét kívánják ösztönözni.
Végső benyújtási határidő: 2018. január 11.

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - GINOP-2.3.2-15
A felhívás célja a hazai stratégiai jelentőségű kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítése, az európai kutatási térben versenyképes kutatási infrastruktúra kialakítása, amelynek révén élvonalbeli kutatási eredmények születhetnek.
Végső benyújtási határidő: 2017. november 15.

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések - GINOP-2.2.1-15
A felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények elérése érdekében. A kiírás csak konzorciumi formában pályázható, a Közép-Magyarország régió kivételével.
Végső benyújtási határidő: 2017. november 30.