Ujvári János diplomadíj

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázaton elnyerhető díjat létesít végzős hallgatók részére.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat a választott diplomadolgozati témájukhoz kapcsolódva mutatja be a végzős hallgatóknak a szellemitulajdon-védelem szerepét és jelentőségét a mindennapi életben, és olyan tudáshoz juttatja a hallgatókat, amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosítani tudnak a saját vagy cégük által fejlesztett megoldások piaci oltalmának és menedzselésének során.

A pályázati díj összege
A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. A meghirdetett kategóriák mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:

Első díj: 150 000 Ft
Második díj: 125 000 Ft
Harmadik díj: 100 000 Ft

A pályázat tartalma
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, aki végigkíséri a hallgatót a dolgozat elkészítésén.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:

- szabadalom/használatiminta-oltalom,
- védjegyoltalom,
- formatervezésiminta-oltalom,
- szerzői jog,
- szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A Debreceni Egyetem hallgatói számára a Technológiatranszfer Központ konzultációs lehetőséget biztosít a témaválasztás és a pályázat összeállítása során, különös tekintettel a szellemitulajdon-védelmi kérdésekre. A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a Központ munkatársához, Farkas Annához fordulhatnak, a farkas.anna@unideb.hu e-mail címen, vagy személyesen irodánkban, mely a Kassai úti Campuson, itt található.

A pályázók köre
A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2016/17. tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.

Pályázati határidők
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2017. március 10.
A pályázat leadási határideje: 2017. június 26.

A pályázat részletes tartalmáról bővebb információ található az SZTNH honlapján:

http://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/palyazatok/ujvari-janos-diplomadij-palyazat

 

 

A 2016/2017. tanév tavaszi félévi felhívása ide kattintva érhető el >>