Kutatási szerződések

Anyagátadási szerződés | Titoktartási szerződés | Kutatási szerződés | Tudományos szolgáltatás végzésére irányuló szerződés | Kooperatív kutatási szerződés | Kutatási támogatási szerződés

A kutatási együttműködések egységes kezelése érdekében az Debreceni Egyetemen – a külföldi egyetemeken jól működő gyakorlat alapján – a kutatási szerződések előkészítését, véleményezését, illetve a kutatók és a külső partnerek közötti egyeztetések koordinálását a Technológia- és Tudástranszfer Központ végzi. A Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ munkatársai a kutatókkal folyamatosan egyeztetve végzik az együttműködések feltételeinek kialakítását és a cégek felé történő minden kommunikációba bevonják a kutatókat.

A kutatással kapcsolatos szerződéseket az ide kattintva letölthető szerződéskezdeményező lapon javasolt kezdeményezni, melyet a kutatasiszerzodes@unideb.hu e-mail címre kell megküldeni, Dr. Bene Tamás TTI igazgató részére. A szerződéskezdeményező részét képezi egy  költségkalkulációs ív, mely elsősorban a bevétellel járó szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos költségek számításában nyújt segítséget. A szerződéskezdeményező lap és a költségkalkulációs ív használata opcionális, az együttműködéssel kapcsolatos információk bármely egyéb úton is a Technológia- és Tudástranszfer Központ tudomására hozhatók (pl. előzmény e-mailek továbbítása, telefonos egyeztetés, a partner által küldött szerződéstervezet továbbítása).

A kutatási együttműködések során kiemelten fontos, hogy a partnerek a lehető legteljesebb mértékben megismerjék és megértsék egymás működési modelljét és ösztönzőit ahhoz, hogy kölcsönös előnyök mentén minden fél számára kedvező feltételeket alakítsunk ki. A külső partnerrel végzett közös kutatásfejlesztési tevékenység alapja az írásbeli megállapodás, ezért bármilyen, külső partner bevonását igénylő kutatási tevékenység megkezdése előtt az együttműködés feltételeit írásban szükséges rögzíteni.


A kutatási szerződések előkészítése és egyeztetése a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ (TTI) feladata. Ugyanakkor elsősorban a kutatási projektet vezető személy felelőssége az előkészítés kezdeményezése, ezért a kutatóknak törekedniük kell arra, hogy az egyetem megfelelő szervezeti egységei a lehető legkoraibb fázisban bevonásra kerüljenek a külső partnerekkel történő egyeztetésekbe, így biztosítva, hogy minden érintett fél érdeke megfelelően képviselve legyen a létrejövő megállapodásokban. Ezzel összhangban javasoljuk, hogy a lehető legkoraibb fázisban vonják be a TTI munkatársait az egyeztetésekbe.

Minden kutatási szerződés eltérő, hiszen különböznek a célok és az együttműködés feltételei - ezért nem teszünk közzé standard szerződésmintát. Az első szerződéstervezet elkészítését megelőzően a TTI-nek szüksége van leggalább néhány alapinformációra a tervezett kutatási projektről és a költségvetéséről. Ehhez általában elég a kutatási terv felvázolása, mely később a szerződés mellékletét fogja képezni. A projektet vezető kutatóval történő egyeztetést követően küldjük meg az első szerződéstervezetet partnereink részére.

A kutatással kapcsolatos szerződések leggyakoribb típusai:


1. Anyagátadási szerződés
(Material Transfer Agreement, MTA)


Az anyagátadási szerződés a (bioaktív) kutatási anyagok intézmények közötti átadásáról rendelkezik. Az anyagátadási szerződésben foglalt feltételek meghatározóak lehetnek a kutatási eredmények későbbi hasznosítása szempontjából, ezért a fogadó félnek érdemes alaposan átgondolni a szerződés tartalmát az aláírást megelőzően. Másrészről viszont, ha egy kutató anyagátadási szerződés aláírása mellett küldi ki kutatási anyagait, nagyobb befolyása lesz arra, hogy harmadik felek hogyan használhatják az anyagait, illetve arra, hogy hozzáférhessen olyan eredményekhez, amelyeket a kutatótársai érnek el az ő anyagainak a felhasználásával.

Bővebb információ az anyagátadási szerződésekről ide kattintva érhető el.
2. Titoktartási szerződés (Confidentiality Agreement, Non-Disclosure Agreement - CDA, NDA)

A titoktartási szerződésben a felek abban állapodnak meg, hogy nem hozzák nyilvánosságra egymás üzleti titkait, bizalmas információit. Általánosságban minden olyan információ bizalmasnak tekinthető, amely nem érhető el nyilvánosan, és amelynek titokban tartásához valamely személynek különös érdeke fűződik. A kutatási eredmények korai közlése negatív hatással lehet a kutatási eredmények későbbi védelmének és hasznosításának esélyeire. Ezért minden olyan esetben, amikor az egyetem kutatója harmadik féllel kívánja megismertetni kutatási eredményeit, érdemes átgondolni, szükség van-e titoktartási szerződés aláírására.

Bővebb információ a titoktartási szerződésekről ide kattintva érhető el.
3. Kutatási szerződés (Research Agreement)

Kutatási szerződés keretében az Egyetem kutatómunkát végez egy harmadik fél részére.  A kutatási szerződésnek minden esetben törekednie kell arra, hogy az Egyetem kutatói publikálhassák a projekt vagy a kutatási program tudományos eredményeit, legkésőbb a szabadalmi bejelentés benyújtására meghatározott ésszerű határidő leteltét követően. A szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos feltételek kialakításánál bizonyos esetekben irányadó lehet, hogy a szerződés tárgyát képező kutatási program az Egyetem/megrendelő fél által önállóan, vagy a felek által közösen került kidolgozásra.

Bővebb információ a kutatási szerződésekről ide kattintva érhető el.

4. Tudományos szolgáltatás végzésére irányuló szerződés (Research Service Agreement)

Tudományos szolgáltatás végzésére irányuló szerződés keretében az Egyetem tudományos szolgáltatást nyújt harmadik félnek a meglévő tudásának, szakértelemének, eszközeinek felhasználásával vagy hozzáférhetővé tételével. Ilyen szolgáltatás lehet például teszt, mérés, rutin analízis, szakértői vélemény, tanácsadás, vagy egyes kutatási célokat szolgáló eszközök hozzáférhetővé tétele. A szolgáltatási szerződések csoportjába tartozik az az eset is, amikor külső fél közvetlenül használja az egyetem berendezéseit, kutatási infrastruktúráját.

Bővebb információ a szolgáltatási szerződésekről ide kattintva érhető el.

5. Közös kutatásfejlesztési tevékenység végzésére irányuló szerződés (Cooperative Research Agreement, Research Consortium Agreement)

Közös kutatásfejlesztési tevékenység végzésére irányuló szerződés (a továbbiakban: Kooperatív kutatási szerződés) az Egyetem és egy vagy több harmadik fél között létrejövő, a felek közös tudományos érdeklődési körébe tartozó projekt vagy kutatási program megvalósítására irányuló írásbeli megállapodás, melynek célja a tudás fokozása és átadása, összhangban az Egyetem oktatási és kutatási stratégiájával. A Kooperatív kutatási szerződés minden partner részéről érdemi kutatásfejlesztési tevékenység végzését feltételezi. Kooperatív kutatási szerződésnek minősül többek között a közfinanszírozású (hazai, uniós, nemzetközi) támogatásban részesülő projekt megvalósítására létrejövő konzorciumi szerződés és az ipari partner által támogatott projekt megvalósítását célzó közös kutatási szerződés.

Bővebb információ a kooperatív kutatási szerződésekről ide kattintva érhető el.

6. Kutatási célú támogatási szerződések (Subsidy Contract, Grant Agreement, Sponsored Research Agreement)

A Kutatási támogatási szerződés célja az Egyetemen folyó kutatási tevékenység finanszírozása, jellemzően a Kutatók által előterjesztett pályázati projekt eredményeként. Kutatási támogatási szerződésnek minősül a hazai, uniós és nemzetközi pályázati rendszerben megítélt kutatási célú támogatások nyomán létrejött és az egyéb, nonprofit szervezet által támogatott kutatást finanszírozó támogatási szerződés.