Szerzői művek

Mit véd a szerzői jog?

Szerzői jogi védelem alatt a szerzői alkotások állnak. Szerzői alkotásnak minősül az irodalom, a tudomány vagy a művészet körébe eső, rendszerint valamilyen formában rögzített egyéni, eredeti gondolat, így különösen az irodalmi mű, a nyilvánosan tartott beszéd, a szoftver, a színmű, zenés színmű, filmalkotás, fotóművészeti alkotás, a térképmű, az építészeti alkotás, az iparművészeti alkotás, a tudományos cikk, stb. A szerzői jogról szóló törvény a leggyakrabban előforduló műtípusokat említi meg, azonban a felsorolás nem taxatív jellegű. A szerzői jogi védelem minden, a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellegű műre kiterjed.


Mit kell tudni a felhasználási szerződésekről?

A felhasználási szerződések alapvető célja, rendeltetése az, hogy a jogosult engedélyt adjon műve, teljesítménye felhasználására meghatározott díjazás fejében. A vagyoni jogokat átengedni nem lehet, így felhasználási szerződés útján lehetséges a mű gazdasági vagy egyéb célú hasznosítása.


Szerzői jogi kérdésekkel, kérjük, forduljon a Technológia- és Tudástranszfer Központ alábbi munkatársához:
Dr. Nagy Dorottya, IP jogász