Április 26. - A Szellemi tulajdon Világnapja

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2000 októberében tartott ülésszakán határozta el a szellemi tulajdon világnapjának megünneplését. Először 2001. április 26-án emlékeztek meg róla világszerte, így Magyarországon is. A cél, hogy minél többen ismerjék meg a szellemi tulajdon szerepét az egyes országok gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében.

A világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának és eredményeik védelmének szentelt világnap tisztelgés az emberi tudás, a képzelőerő és a kreativitás előtt.

A szellemi javak létrehozóinak sajátos jogait jelenti a szellemi tulajdon, amely a legújabb tulajdonforma, csupán ötszáz éves múltja van. Oltalmát műszaki területen a szabadalmak, használati minták, ipari minták, védjegyek stb., míg a tudomány, a művészet világában a szerzői jogok jelentik. (A szerzői jogot elismerő törvény először 1709-ben Angliában született.)

A szellemi tulajdon természeténél fogva nem szorítható államhatárok közé, ebből következően nemzetközi oltalomra van szükség, ami az államok közötti szerződések rendszerével biztosítható. A 19. század végétől kiépülő rendszer egy nemzetközi szervezet megalakítását igényelte. A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) létesítésére vonatkozó egyezményt 1967-ben írták alá Stockholmban, az egyezmény 1970-ben lépett hatályba. Magyarország is ekkor csatlakozott a szervezethez, amely 1974 óta az ENSZ szakosított szerveként működik. 2013-ban a kormány elfogadta a szellemi tulajdon védelmére irányuló, a 2013 és 2016 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiát, a Jedlik-tervet, amely az iparjogvédelemre, a szerzői jogra és a szellemi tulajdont védő intézményrendszerekre épül, célja a kreatív tevékenységek fellendítése.

Itthon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (2011-ig Magyar Szabadalmi Hivatal) szervezésében tartanak ünnepségeket e világnapon. A tudományos és művészeti alkotóerő letéteményeseit, a feltalálókat, a művészeket, a szellemi javakkal kiemelkedő gondossággal gazdálkodó intézményeket, szakembereket ünnepelik. Ezen a napon a szabadalmi hivatal az általa alapított Millenniumi Díjjal ismeri el néhány hazai intézményünk e téren megmutatkozó eredményességét és példaadó törekvéseit.

A LES International kezdeményezésére a LES Magyarország Egyesület, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület közösen szakmai előadássorozatot tervez. A meghívót megtekintheti az az alábbi linken.

forrás: mtva.hu