Innovációs klaszterek az egyetem környezetében

Az innovációs klaszter független vállalkozások – innovatív induló vállalkozások, kis-, közepes-, és nagyvállalkozások, valamint kutatási szervezetek – csoportosulásai, amelyek egy adott ágazatban és régióban működnek, és céljuk az innovációs tevékenység ösztönzése az intenzív együttműködésnek, az eszközök megosztásának, a tudás és a szakértelem cseréjének előmozdításán keresztül, valamint hatékonyan hozzájárulva a klaszterhez tartozó vállalkozások közötti technológiaátadáshoz, hálózatépítéshez és információterjesztéshez. Lehetőség szerint a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a klaszteren belül megfelelő egyensúlyt teremtsenek a KKV-k és a nagyvállalatok között, bizonyos kritikus tömeg elérése érdekében, különösen a K+F+I egy adott területére specializálódva, valamint a tagállamokban és közösségi szinten működő klaszterekre is figyelemmel. (Forrás: 2006/C 323/01 számú bizottsági keretrendszer)


A Debreceni Egyetem részvételével működő Akkreditált Innovációs Klaszterek:

1. Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter

2. Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter

3. Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter


A Debreceni Egyetem az alábbi Hazai Klaszterek tevékenységében vesz részt:

1. Észak-alföldi Termál Klaszter