Központi szolgáltató infrastruktúra (Core facility)

A Debreceni Egyetem a kutatási eszközállományának egy részét szolgáltató laboratóriumként (core facility), azaz nevesített központi infrastruktúraként üzemelteti. A nevesített központi infrastruktúra - az adott core facility felhasználási szabályzatában foglalt feltételek szerint - hozzáférhető az egyetem kutatói, illetve külső akadémiai és ipari partnerek számára is.

Általános Orvostudományi Kar

1. Biomolekuláris Interakciók Szolgáltató Laboratórium (Orvosi Vegytani Intézet)
2. Genomi Medicina és Bioinformatikai Szolgáltató Laboratórium (Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet)
3. HTS Szolgáltató Laboratórium (Orvosi Vegytani Intézet)
4. Kísérleti Állatház (Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet)
5. Molekuláris Anatómiai Képalkotó és Elektronmikroszkópos Szolgáltató Laboratórium (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
6. Molekuláris Sejtanalitikai Szolgáltató Laboratórium (Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet)
7. Proteomika Szolgáltató Laboratórium (Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet)
8. Sejtenergetikai Szolgáltató Laboratórium (Orvosi Vegytani Intézet)
9. Biomechanikai Laboratórium (Ortopédiai Tanszék)
10. Lipidomics Core Facility (Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet)
11. Flow Cytometer and Cell Sorter Service Core Facility (Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet)


Informatikai Kar


1. Szuperszámítógép Laboratórium

Természettudományi Kar

1. Elválasztástechnikai Laboratórium
2. Gyorsreakciókinetikai Laboratórium
3. Pásztázó Elektronmikroszkóp
4. Polimerkémiai és Nanotechnológiai Szolgáltató Laboratórium
5. Secondary Neutral Mass Spektrométer
6. Transzmissziós Elektronmikroszkóp

TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0004
Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén