Szolgáltatástérkép


A Debreceni Egyetem a kutatási eszközállományának egy részét szolgáltató laboratóriumként (core facility), azaz nevesített központi infrastruktúraként üzemelteti. A nevesített központi infrastruktúra - az adott core facility felhasználási szabályzatában foglalt feltételek szerint - hozzáférhető az egyetem kutatói, illetve külső akadémiai és ipari partnerek számára is. A központi szolgáltató infrastruktúrák ide kattintva érhetők el .

A Debreceni Egyetem további szolgáltatási kapacitásai külső partnerek részére:

Egészségipari - gyógyszeripari szolgáltatások | Agrár-élelmiszeripari szolgáltatások
Informatikai-elektronikai szolgáltatások | Egyéb tudományterületi szolgáltatásokEgészségipari - gyógyszeripari szolgáltatások
Szövettani elemzések
Drogminták tömegspektrometriás könyvtárral történő minőségi analízise
Plazma biomarker mérések (pl.: CEA, CA-125, Cyfra 21-1, HE4, TPA, CRP, Albumin)
Biológiai minták vizsgálata (pl.: Abszolút CD34+ sejtszám meghatározás, valamint CD34+ sejtek %-os arányának meghatározása ISHAGE single platform vagy dual platform protokoll szerint)
Köldökzsinórvér CD34+ és CD45+ őssejtek %-os arányának meghatározása
Bérkapszulázás
Egészségtervek készítése (pl. önkormányzatok számára)
Osteochondralis (Ízületi porcot hordozó csont) minta szövettani elemzése
Cito- és hiszto-patológiai diagnosztika
Fénymikroszkópos feldolgozás
- Szövettani minta fixálása és metszése
- Immunhisztokémiai reakciók végzése szövettani metszeteken
- Szövettani metszetek konvencionális vagy konfokális mikroszkópos vizsgálata és digitális fényképek készítése
- Digitális képfeldolgozás
Elektronmikroszkópos feldolgozás
- Szövettani minta fixálása és beágyazása
- Beágyazott szövetblokkok félvékony és ultravékony metszése
- Ultravékony metszetek TEM vizsgálata és digitális fényképek készítése
- Szövettani minták fixálása, metszése és fagyasztása a Leica EM HPM100 készülékkel
- Fagyasztott metszetek törése, a tört felszínen szén-platina replika készítése a Leica EM BAF060 készülékben. A replikák SDS kezelése
- Immunogold reakció elvégzése a replikákon
- A replikák TEM vizsgálata és digitális fényképek készítése
Fehérje azonosítás
Molekulatömeg meghatározás
Szekvencia alapú fehérje azonosítás
Fehérje kvantitálás metabolikus (SILAC) vagy kémiai (iTRAQ) jelölést követően
Fehérjék kvantitálása MRM/SRM módszer segítségével
ProteinPilot 4.0 illetve Mascot keresőprogramok segítségével, az eredmények manuális értékelésével fehérje azonosítás
ZipTip/Stage Tip tisztítás
1D és 2D elektroforézisek kivitelezése
Proteomikai profil változás vizsgálata kétdimenziós gélelektroforézis segítségével
Géldokumentáció
Gélanalízis
Denzitometria
Differenciál gél elektroforézis jelölés DIGE festékkel
Gélben vagy oldatban tripszinnel emésztett vagy intakt fehérje HPLC-MS/MS analízise
UV detektrorral kapcsolt nano HPLC használata kromatográfiás elválasztáshoz
BioPlex/Luminex mérés
Transzgén vonalak genotipizálása (PCR)
Sejtizolálás, sejtdifferenciáció
Sejtek és szövetek génexpressziós vizsgálata (RT-QPCR)
Áramlási citometriás sejtfelszíni mérések
Glükóz és inzulin tolerancia tesztek
Kalorimetriás és metabolikus vizsgálatok (Oxymax/CLAMS)
Csontvelőtranszplantáció (kollaborációban a DE OEC Sugárterápia Intézettel)
Különféle diéták hatásának vizsgálata (pl. HFD, HCD)
Hisztológia, immunhisztokémia (kollaborációban a DE OEC Pathológia Intézettel)
Vérvétel, vérelemzés, kromatográfia
Alap mikrosebészeti módszerek
Támogatott és nem támogatott sejt szortírozás, BD FACS Aria III sejt szortírozó használatával
Támogatott és nem támogatott sejt szortírozás, BD FACS Aria III sejt szortírozó használatával
Nem támogatott analízis 24/7 elérhetőséggel, BD FACS Calibur és BD FACS Aria III használatával
FACS Aria III-ra kiterjedő képzés
Konzultáció a kísérleti tervezésről és adatelemzésről
Biobanking
Génexpressziós vizsgálatok
- Affymetrix, globális génexpressziós vizsgálatok
- DNS metiláció vizsgálat-MEDIP
Klónozási, fehérje tisztítási szolgáltatások (terv)
Affymetrix génexpressziós vizsgálatok
Könyvtár készítés ChIP Seq-hez ILLUMINA NGS
Affymetrix citogenetikai vizsgálatok
Egyedi génekre és miRNS-ekre assay tervezés
Kapilláris szekvenálás
QPCR infrastruktúra biztosítása
Klónozási, fehérje tisztítási szolgáltatások
Bakteriális munkákhoz reagens biztosítás
- Bakteriális plate (Ampicillin vagy kérésre egyéb antibiotikum)
- LB (Luria Broth)
- Ultrakompetens sejtek (E.col DH5alfa)
Transzfekciós munkákhoz reagens biztosítás
- PEI transzfekciós oldat és protokoll
- D-Luciferin
Citokinek
- IL4
- LIF
- GMCSF
QPCR reagensek
- PCR platek
- 2xMastermix
- Universal probe library assayk
- Sybrgreen és ROX festékek
- QPCR assayk
Nukleinsav mérések
- Qubit reagensek
- Agilent Bioanalyzer reagensek
Eiokazanoid elemzés
Endocannabionid elemzés
Lipid metabolit elemzés módszerfejlesztése
A szabványostól eltérő anyagvizsgálatok, beleértve a cadaver kísérleteket is
3D nyomtatás
Műtéti tervezés
Cadaver kísérletek
3D szkennelés
Programozás (Assay beállítás)
Assay optimalizálás (gépidő)
Assay optimalizálás (fogyóeszközök)
Puffer bemérése 96 lyukú plate-be
Puffer bemérése 384 lyukú plate-be
Molekulakönyvtár (TEK) bemérése
Molekulakönyvtár (Chembridge DiverSet) bemérése
Molekulakönyvtár (Timtec NP-640) bemérése
Plate (384 lyukú) mosása
Fotometriás mérés
Luminometriás mérés szubsztrát (max. 2-féle) adagolással
Centrifugálás (max. 3500 RPM)
Fehérje-fehérje és fehérje-ligand kölcsönhatások kvantitatív jellemzése tisztított komponensekkel: az asszociációs és disszociációs sebességi- és egyensúlyi állandók meghatározása
Antigén-antitest kölcsönhatás és kötődési sajátságok jellemzése
Membrán-permeábilis enzim inhibitorok kötődésének jellemzése a célfehérjékhez, ill. lipidekhez (micellákhoz)
Fehérjék kölcsönhatása kis molekulájú ligandumokkal: enzim-inhibitor (effektor) komplexek jellemzése
Kötődő fehérjék elválasztása sejtkivonatokból vagy részlegesen tisztított mintákból tömegspektrometriai és/vagy immunológiai elemzésre
Agrár-élelmiszeripari szolgáltatások
Csemegekukorica minta vizsgálat (pl.: nedvességtartalom, keményítő tartalom, összes cukor tartalom, összes karotin tartalom)
Őszi búza minta minőségvizsgálat (pl.: minta előkészítés, őrlés, nedves sikértartalom, terülés, farinográfos minőség vizsgálat, alveográfos minőség vizsgálat)
Csíranövény minta beltartalmi vizsgálata (pl.: szárazanyag, nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, rostfrakciók (NDF, ADF, ADL), nyershamu, összes cukor)
Takarmányvizsgálat (pl.: minta előkészítés, nedvesség, nedvesség előszárítással, nyers fehérje, emészthető nyers fehérje, nyershamu, sósavban oldhatatlan hamu, nyersrost, savdetergens rost, neutrális detergens rost, nyerszsír, nyerszsír olajnövényből, keményítő, karotin, karbamid, savszám, peroxidszám, NaCl, szabad ammónia, ureáz aktivitás, glükóz-inolát, összes cukor, C-vitamin, pH, illózsírsavak, tejsav, zsírsavösszetétel, Ca, P, energiaszámítás, mikotoxin/db, T2, F2, ochratoxin, aflatoxin, DON, elemtartalom 10 elemig (ICP), toxikus elemek, nehéz-fémek (Pb, Cr, Cd, As, Mo, Se, Cd), elemenként mikrobiológia, tripszin inhibitor, etanol, nitrit, nitrát, Wendei analízis)
Talajminta vizsgálat
Laboratóriumi- és tenyészedényes vizsgálatok (pl.: mikrobiológiai készítmények, baromfitrágya készítmények)
Kisparcellás kísérlet (pl. talaj tulajdonságra, tesztnövény tömegre)
Tejfehérje gén polimorfizmus vizsgálata (pl.: kecske szőrmintából α-s1 kazein; α-s2 kazein és β-kazein)
Takarmány eltérő lizin-energia arányának hatásvizsgálata (pl.: teljesítményre, táplálóanyagok emészthetőségére, vérplazma szabad fehérje tartalmára)
Génmegőrzéssel kapcsolatos vizsgálat
Mézminta laboratóriumi vizsgálata (pl.: 5-hidroxi-metil-furfurol (HMF) tartalom, diasztáz-enzim aktivitásának, nedvesség- és szárazanyag-tartalom, szabad savtartalom, összes fenolos vegyülettartalom, vezetőképesség, pH, prolin-tartalom, elemtartalom)
Evapotranspiráció és vízmérleg számítás
Talajheterogenitás vizsgálata (pl.: talaj elektromos vezetőképességének, szerves anyag tartalmának meghatározása alapján)
Talajfoltok lehatárolása helyszíni talajmintavétel alapján
Tenyészedényes és szabadföldi növényi kísérletek
Őszi búzaminta minőségvizsgálat (pl.: minta előkészítés, őrlés, nedves sikértartalom, farinográfos értékszám, vízfelvevő-képesség, tészta stabilitás, alveográfos minősítés, extenzográfos minősítés)
Vetésidő és a tőszám hatásának vizsgálata (pl.:kukoricahibridek termésmennyiségére és a betakarításkori szemnedvesség alakulására, hibridek vízleadási dinamikájának számszerűsítése; a vetésidő és a tőszám hatása a hím és nővirágzás idejére és a termésképző elemek alakulására)
Kukorica fajták kisparcellás kísérlete
Zártkerti vadtartás hosszú távú ökológiai hatásának vizsgálata
Növény fajtavizsgálata (pl.: termés mennyiség (kg/parcella), szemnedvesség (%), ezerszem tömeg (g), hektoliter-súly (kg), kelési idő, télállóság, kalászolás ideje, növénymagasság, szárszilárdság, teljes érés, kórtani megfigyelések (lisztharmat, levélrozsda, Helmintospórium, Fusárium, egyéb))
Mezőgazdasági kísérleti termelés (pl.: kukorica hibridekkel)
Növényvédelmi technológia komplex fejlesztése (pl.: napraforgó, őszi búza, őszi káposztarepce, kukorica)gi kísérleti termelés (pl.: kukorica hibridekkel)
Tőszámsűrítés és gyomirtási technológia vizsgálata
Tápanyagellátás, vetéstechnológia, regulátorhasználat vizsgálat (pl.: őszi búza, őszi káposztarepce)
Hibridek összehasonlító vizsgálata (pl.: kelés napja, kezdeti fejlődés erőssége, virágzás napja, növénymagasság, tányérátmérő, átlagnál tovább virágzó tövek száma, aratás napja, ezerkaszattömeg, betakarításkori tőszám, kidőlt tövek száma, kaszattermés, betakarításkori nedvességtartalom)
Hibridek kisparcellás összehasonlító kísérlete (vetés, tőszámbeállítás a vetés után, 50%-os virágzás, gyökér/szárdőlés, letört növények száma betakarítás előtt, növényszám betakarítás előtt, betakarítási súly)
Termesztés technológiai kísérlet végzése (pl.: időjárási adatok, vetésidő, fejlődési erély, növény magasság, cső eredés magassága, virágzás kezdete (5 % bibe, 5 % pollenszórás), virágzás dinamika két naponta, címerágak száma, pollen szolgáltató képesség, virágzás időtartama (apa vonal esetén), termékenyülés (%, sor/cső, szem/sor), 20-20 anya növény termésének betakarítása, szár szilárdság
Termésfokozó készítmények összehasonlító vizsgálata
Informatikai-elektronikai szolgáltatások
Szoftverfejlesztés
Elektronmikroszkópos vizsgálat (pl.: pásztázó, transzmissziós)
Mechanikai vizsgálatok
Elektromos és mágneses mérések
Minták elemösszetételének vizsgálata elektronsugaras mikro analízissel
Összehasonlító keménységvizsgálat (Vickers keménységmérés)
Anyagkeménység mérése
Elektronmikroszkópos metallográfiai vizsgálat
Polimer minta DSC analízise, mérése
Optikai anyagok és eszközök vizsgálata (pl.: felületi elemösszetétel meghatározás (SNMS), mélységi elemeloszlás meghatározása (SNMS), pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat (SEM), transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálat (TEM), felületi morfológia meghatározása AFM-el és profilométerrel, kémiai kötési állapotok meghatározása XPS/Auger módszerekkel)
Optikai paraméterek mérései (spektrum, áteresztés, törésmutató, Raman-spektrum)
Egyéb tudományterületi szolgáltatások
Humán vérminta gyűjtése, feldolgozása (Genetikai polimorfizmus vizsgálat)
Intézményi esettanulmány készítés (pl.: szülői és pedagógus interjúk, terepmunka alapján)
Kvantitatív adatfelvétel és elemzés
Interjú készítés
Hővezetési tényező és hő átbocsátási tényező meghatározása (pl.: falazóelem esetén)
Tapadó szilárdság mérés
Egészségterv készítés
Baktériumtörzs tenyésztés és oltóanyag készítés
Szűrési kísérletek az idegen anyag elválasztására
Morfológia és elemösszetétel megállapítás (pl.: elektronmikroszkópos vizsgálatokkal)
Alapanyagok, segédanyagok, szerkezeti anyagok, mint referencia anyagok vizsgálata
IR spektroszkópiás vizsgálatok
Elektronmikroszkópos vizsgálat (pl.: pásztázó, transzmissziós)
Mechanikai vizsgálatok
Elektromos és mágneses mérések
Minták elemösszetételének vizsgálata elektronsugaras mikro analízissel
Elektronmikroszkópos metallográfiai vizsgálat
Polimer minta DSC analízise, mérése
Optikai anyagok és eszközök vizsgálata (pl.: felületi elemösszetétel meghatározás (SNMS), mélységi elemeloszlás meghatározása (SNMS), pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat (SEM), transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálat (TEM), felületi morfológia meghatározása AFM-el és profilométerrel, kémiai kötési állapotok meghatározása XPS/Auger módszerekkel)
Optikai paraméterek mérései (spektrum, áteresztés, törésmutató, Raman-spektrum)
Tudományos-műszaki konzultáció
Vezető és szigetelő anyagok elemzése
Mélységi profilozás tudományos és ipari alkalmazásai
Szennyező és szennyeződés analízis a minőségelemzésben
Paleolimnológiai vizsgálatok (pl.: felszíni üledékminták vétele, vízmintavétel, szonár segítségével, medermorfológia készítése)
Vízkémia, üledékkémia, biológiai minták elemanalitikai
Gyártás technológiai szakértői véleményezés