Richter Témapályázat 2017.

A Richter Gedeon Nyrt. kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenység támogatására. A pályázat első körében nyílt jellegű, a második fordulóban meghívásos és pénzdíjazott.

A pályázat célja:
A Richter Gedeon Nyrt.  Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, a Társaságnál folyó kutatási tevékenységekhez kapcsolható, gyógyszeripari tárgyú és nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

A pályázat tárgya:
A pályázatban a Társaság a saját kutatási irányvonalához kapcsolódó, már megkezdett és kezdeti eredményeket felmutatni képes új, innovatív kutatási javaslatok kidolgozását várja, elsősorban, de nem kizárólagosan a kognitív zavarok, az autizmus és a kóros elhízás központi idegrendszeri folyamatainak vizsgálatával foglalkozó területekről. A pályázati javaslattal szembeni döntő elvárás az innovatív tartalom.

A pályázati felhívás teljes szövege a mellékletekkel együtt megtekinthető és letölthető a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. honlapjáról, ide kattintva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiegészítés a Debreceni Egyetemről pályázók részére

A Debreceni Egyetemről pályázók munkáját megkönnyítendő, illetve a pályázat szellemi tulajdont érintő aspektusai miatt a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ vállalja a pályázatok összegyűjtését, formai ellenőrzését, az egyetemi aláíratások intézését és a pályaművek határidőben történő benyújtását a Richter Gedeon Nyrt. felé.

A pályázati adatlapon a pályázót foglalkoztató intézmény/szervezet mezőbe a Debreceni Egyetem-et kell beírni, a szervezeti egységeket nem kell részletezni.

A pályázat jelenlegi, első fordulójában a bizalmas információnak minősülő kutatási eredmények részletes leírását a kutatási témajavaslatban javasoljuk mellőzni, az ilyen jellegű adatokra elég megfelelő utalást tenni.

A Richter Gedeon Nyrt. által előírt benyújtási határidő 2017. március 16., ezért az intézményi aláírások beszerzése és az esetleges szükséges módosítások határidőben történő elvégzésének érdekében azt kérjük a pályázóktól, hogy a pályázati szándékot és az alábbi adatokat 2017. március 9-én 12:00 óráig juttassák el Irodánkhoz a farkas.anna@unideb.hu e-mail címre.

  • Pályázó neve
  • Pályázó jogviszonya a Debreceni Egyetemmel
  • Pályamű címe

 

Ezen adatok alapján a Technológiatranszfer Központ elkészíti az 1. és 2. számú mellékleteket és gondoskodik az intézményi szintű aláírások beszerzéséről.

A Richter témapályázattal kapcsolatban a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ munkatársai látnak el ügyfélszolgálatot a Debreceni Egyetem alkalmazottai részére a 64102 melléken és a farkas.anna@unideb.hu e-mail címen.

A pályázatok belső, egyetemi benyújtásának helye, határideje:
2017. március 14-én 12:00 óra

A pályázatok leadásának helye:
Dr. Bene Tamás - Debreceni Egyetem Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ
4028 Debrecen, Kassai út 26. - Kancellária II. épület 1. emelet 105.

A pályázatok belső leadását követően a Technológiatranszfer Központ gondoskodik a mellékletek becsatolásáról és Richter Gedeon Nyrt. felé történő postázásról.