Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogram

A H2020 program kiemelt célja, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőséget biztosító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek, ezért a kutatástól a piaci hasznosításig terjedően az innovációs lánc minden szakaszához támogatást nyújt.
A hangsúlyt a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unióban jelentkező problémák megoldására helyezik a pályázati kiírások, amelyekből 94 érhető el pillanatnyilag a legkülönbözőbb szakterületeken.
Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2017-től Horizont 2020 Információs Pontként is működik, hogy személyre szabott információval, tanáccsal segíthesse partnereiket eligazodni a közvetlen brüsszeli források között.
A pályázatok többségének minimum három európai uniós országban tevékenykedő szervezet együttműködése a feltétele. Az egyetem tulajdonában lévő ügynökség ebben is segítséget nyújt az intézmény kutatóinak: a nemzetközi konzorciumok összeállítását saját adatbázissal, illetve a különböző országok H2020-ügynökségeinek bevonásával koordinálja.
 
A Horizon 2020 keretprogram az Európai Unió egységes kutatási keretprogramja a 2014-2020-as időszakra. Egy olyan hét éves pénzügyi keret, amely három korábbi kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) foglal magában és amelynek megvalósítására összesen 78,9 milliárd euró áll rendelkezésre.

A H2020 program minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a tudományos eredményekből üzleti lehetőségeket biztosító és a társadalom számára hasznos innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek. A támogatás az innovációs lánc különböző szakaszaiban igényelhető, különösen olyan projektekre, amelyek a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák megoldására helyezik a hangsúlyt (pl. egészség, tiszta energia, közlekedés).

A H2020 kutatás-fejlesztési és innovációs projektek értékelésénél tehát kiemelt szempont a létrejövő kutatási eredmények hasznosításának biztosítása. Ezért az egyetem kutatóinak javasoljuk, hogy már a projektek előkészítésekor, azaz a pályázat írásakor vonják be a Technológia- és Tudástranszfer Központ (TTI) munkatársait, akik különösen az alábbiak előkészítő tevékenységekben tudnak segítséget nyújtani:

- A kutatással érintett szakterület piaci hátterének feltárása, elemzése a várható kutatási eredmények tükrében
- A kutatási tevékenység gazdasági hatásainak bemutatása (expected impact)
- Az iparjogvédelmi háttér biztosítása
- Konzorciumok esetén a konzorciumi szerződés feltételeinek egyeztetése, a konzorciumi szerződés véleményezése és előkészítése

A H2020 program keretében keretében támogatott kutatási projektek eredményeképpen várhatóan magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások jönnek létre, melyek gazdasági szempontból is jelentős értéket hordozhatnak magukban. Ezért már a projektek előkészítése során kiemelten fontos, hogy  konzorciumok esetén a konzorciumi tagokkal egyeztetve legyenek az együttműködés és a későbbi hasznosítás feltételei, illetve a projekt időtartama alatt a partnerek érdekét szolgáló megállapodások szülessenek külső, harmadik felekkel.

 

H2020 program - Általános áttekintés H2020 keretprogram - Hogyan lehet pályázni?A Horizon 2020 program felépítésének egyszerű, áttekinthető vázlata:

Horizon 2020 Program
Kiváló tudomány
(Excellent Science)
Ipari vezető szerep
(Industrial Leadership)
 Társadalmi kihívások
(Societal Challenges)


Európai Kutatási Tanács

(European Research Council, ERC)

Jövőbeli és feltörekvő technológiák
(Future Emerging Technologies, FET)

Marie Skłodowska-Curie akciók
(Marie Sklodowska Curie Actions, MSCA)

Kutatási infrastruktúra program
(European Research Infrastrucutres)

Áttörő és ipari technológiák
(Enabling and Industrial Technologies)

Kockázatifinanszírozáshoz történő hozzáférés
(Access to Risk Finance)

Innováció a KKV-nál
(Innovation in SME's)
 
Egészségügy, Demográfiai változás és Jólét
(Health, Demographic Change and Wellbeing)

Élelmezésbiztonság, Fenntartható mezőgazdaság, Biogazdaság, stb.
(Food Security, Sustainable Agriculture, Bioeconomy, etc.)

Biztonságos, tiszta és hatékony energia
(Secure, Clean and Efficient Energy)

Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés
(Smart, Green and Integrated Transport)

Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok
(Climage Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)

Inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak

(Inclusive, Innovative and Reflctive Societies)

Biztonságos társadalmak
(Secure Societies
)