Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása, a magyar-osztrák relációban (TÉT_17_AT)

A pályázati felhívás célja


A magyar-osztrák Kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretein belül fontos célkitűzés egyrészt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvételek bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az aktuális kutatási folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes Bizottság általi döntés előkészítése során előnyt élveznek a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók bevonását célzó pályázatok.

Jelen relációban a magyar és az osztrák partnerintézmények konszenzusos megállapodása eredményeképpen az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást: élettudományok

  • agrártudományok
  • műszaki tudományok
  • biotechnológia
  • környezet- és energetikai tudományok

Az elszámolható költségek köre

  • beutazó osztrák kutató napidíja, havidíja, országon belüli utazási költsége
  • kiutazó magyar kutató kiutazási és helyközi utazási költsége, biztosítási díja

A támogatás egyéb fő feltételei

  • A projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban 2018. január 01.
  • A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a Támogatási Szerződésben rögzített projektkezdés időpontját követő 24 hónapon belül.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 20 millió forint keretösszeggel támogatja az adott relációban. Projektenként maximum 2 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől 2017. április 15-ig lehetséges. A pályázatok benyújtásának módjára és helyére vonatkozóan a TéT_17 Pályázati Felhívás 7. pontjában foglaltak az irányadóak.

 

További információk és a pályázati csomag elérhetőek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján.

 

 

Forrás: nkfih.gov.hu