Meggyőző tudománydiplomácia csak a kiválóság erejével lehetséges

Hatékony tudománydiplomáciát csak kiváló tudományos és kutatási-fejlesztési teljesítmény bázisán lehet folytatni – mondta a szakdiplomaták előtt Pálinkás József a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) konferenciájának június 3-i nyitónapján. A tudományos és technológiai (TéT) attasék feladata, hogy egy-egy gazdasági-kulturális jelenlétünk szempontjából kulcsfontosságú helyszínen láthatóvá tegyék a magyar kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit, és diplomáciai eszközökkel ösztönözzék a hazai szereplők nemzetközi kapcsolatépítését.

A tudományos és technológiai (TéT) kapcsolatokat külföldi állomáshelyükön képviselő attasék munkájának szakmai irányítása az NKFI Hivatal feladata, a hálózat fenntartását és egységes külszolgálati rendszerbe való beágyazottságát a KKM biztosítja. Íjgyártó István, a KKM kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára a konferencia megnyitójában hangsúlyozta, hogy a tudománydiplomáciai munka tapasztalatai egyértelműen pozitívak, a szakdiplomaták tevékenysége kézzelfogható: nem csak a külkapcsolatok, hanem külgazdaság fejlesztésében is fontos szerepük van. A kormány terveit ismertetve az államtitkár kifejtette, hogy hazánk eltökélt a magas hozzáadott értéket képviselő fejlesztések ösztönzésében, kiemelt szerepet szán annak, hogy a csúcstechnológiát alkalmazó vállalatok Magyarországot válasszák befektetési helyszínnek.

Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke előadásában bemutatta a kutatás-fejlesztés ösztönzésére és a nemzetközi szinten is versenyképes innovációs tevékenységbe történő bekapcsolódás elősegítésére tett intézkedéseket, ezen belül az NKFI Hivatal által koordinált KFI célú versenypályázati források komplex rendszerét. Hangsúlyozta, hogy ebben a közvetlen brüsszeli források, a kohéziós és strukturális alapok, illetve a belföldi lehetőségek egyaránt fontos szerepet játszanak. A nemzetközi tudományos és technológiai kapcsolatokat illetően a reális, tényeken alapuló információk a legfontosabbak, emelte ki az NKFI Hivatal elnöke. TéT-attaséink feladata, hogy saját területükön információkat gyűjtsenek és értékeljenek, elősegítve a szakpolitikai döntéshozók tájékozódását, valamint a hazai kutatói közösség és az innovatív vállalatok kapcsolatépítését is. Ugyanakkor a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások promóciója is csak a realitás talaján maradva vezethet valódi, hatékony együttműködésekhez.

Monszpart Zsolt, az NKFI Hivatal innovációs és általános elnökhelyettese a konferencia ipari-egyetemi együttműködésről szóló szekciójában a versenypályázati portfólió technológiatranszfert ösztönző elemeit mutatta be részletesen, hangsúlyozva, hogy a cél a hosszú távon is fenntartható, eredményesen működő intézmények kialakítása.

Csuzdi Szonja, az NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője a kétoldalú tudományos és technológiai, uniós és multilaterális együttműködések egymást erősítő szerepéről beszélt. Kiemelte, hogy a bilaterális TéT-kapcsolatokban egyre inkább a projektalapú, néhány jól megválasztott prioritási területre fókuszáló együttműködéseké a jövő: elsőként Izraellel és Indiával kötöttünk ilyen szellemben megállapodást, 2016-17-ben pedig öt relációra (Kína, Thaiföld, Irán, Vietnam, Izrael) bővült ez a kör. Hasonló projektalapú együttműködés előkészítése zajlik Oroszországgal és Törökországgal is.

Jeney Nóra, az NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának főosztályvezető-helyettese a visegrádi országok (V4) kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködésének prioritásairól tartott előadást, ismertetve a magyar V4-elnökség programjának fókuszterületeit. A magyar elnökség elsősorban az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjával kapcsolatos koordinált érdekérvényesítést, a visegrádi országok innovációs szervezetei közti fokozottabb együttműködést, valamint a kiemelt nemzetközi partnerekkel – Japánnal, Dél-Koreával és az USA-val – folytatott közös regionális KFI programok továbbfejlesztését helyezi a középpontba.

Az NKFI Hivatal részéről elhangzott prezentációk letölthetőek a Hivatal oldaláról.

 

Forrás: nkfih.gov.hu