Felhívás a TÜBITAK és az NKFI Hivatal által meghirdetett kétoldalú együttműködési pályázathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Török Tudományos és Technológiai Kutatási Tanács (Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBITAK) kétoldalú együttműködési pályázatot hirdet, mely közös kutatási projekteket támogat az egészségtudományok, információs és kommunikációs technológiák illetve környezetvédelem területén. A projektjavaslatok leadási határideje 2017. október 16, a rendelkezésre álló keretösszeg 150 millió forint.

A kétoldalú magyar-török együttműködésen alapuló együttműködési pályázatok felhívása a hazai kutatócsoportok és külföldi partnereik együttműködését ösztönzi, ezzel is erősítve a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságát.

A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

Az angol nyelvű pályázati felhívás alapján a TÜBITAK által biztosított elektronikus felületen keresztül lehet a közös, angol nyelvű projektjavaslatokat benyújtani az alábbi tematikus területeken:

  • Egészségtudományok
  • Információs és Kommunikációs Technológiák
  • Környezetvédelem

A pályázat benyújtása

A magyar és a török kutató a pályázatot közösen, a TÜBITAK elektronikus pályázati rendszerén keresztül nyújtja be (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/?lang=en). A pályázatok nyelve angol. A magyar intézmények részvételének szabályait a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza (Annex I.)

A kétoldalú magyar-török Tudományos és Technológiai Vegyes Bizottság által támogatásra javasolt projektterveket a hazai támogatási rendszerben is be kell nyújtani. A hazai benyújtás feltételeit tartalmazó pályázati felhívás a Vegyes Bizottság támogatási javaslatával egy időben elérhető lesz az NKFI Hivatal honlapján: www.nkfih.gov.hu

A pályázók köre

A jelen pályázati kiírásra magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező:

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősül (a továbbiakban befogadó intézmény)

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézmény és a vezető kutató jogviszonyára az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

  • magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A projekt nemzeti konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

A rendelkezésre álló keretösszeg.

 

Forrás: nkfih.gov.hu