Titoktartási szerződés


A titoktartási szerződésben a felek abban állapodnak meg, hogy nem hozzák nyilvánosságra egymás üzleti titkait, bizalmas információit. Általánosságban minden olyan információ bizalmasnak tekinthető, amely nem érhető el nyilvánosan, és amelynek titokban tartásához valamely személynek különös érdeke fűződik. A kutatási eredmények korai közlése negatív hatással lehet a kutatási eredmények későbbi védelmének és hasznosításának esélyeire. Ezért minden olyan esetben, amikor az egyetem kutatója harmadik féllel kívánja megismertetni kutatási eredményeit, érdemes átgondolni, szükség van-e titoktartási szerződés aláírására.

A titoktartási szerződés különös jelentőséggel bír az alábbi esetekben:
- egyeztetés (közös) kutatási projekt indításáról;
- olyan eredmények bemutatása, amelyek szabadalmi bejelentés tárgyát képezhetik;
- egy potenciálisan érdekes ötlet/koncepció bemutatása harmadik fél számára, akinek (üzleti) hasznot jelenthet az adott ötlet/koncepció.

A kutatással kapcsolatos titoktartási szerződések előkészítéséért és egyeztetéséért a Debreceni Egyetemen a Technológia- és Tudástranszfer Központ (TTI) felelős. Amennyiben Ön, mint kutató bizonytalan azt illetően, hogy szükség van-e titoktartási megállapodás aláírására egy-egy egyeztetést megelőzően, úgy kérjük, forduljon a TTI munkatársaihoz akik készséggel segítenek és válaszolnak minden felmerülő kérdésre.