Kooperatív kutatási szerződés


Közös kutatásfejlesztési tevékenység végzésére irányuló szerződés (a továbbiakban: Kooperatív kutatási szerződés) az Egyetem és egy vagy több harmadik fél között létrejövő, a felek közös tudományos érdeklődési körébe tartozó projekt vagy kutatási program megvalósítására irányuló írásbeli megállapodás, melynek célja a tudás fokozása és átadása, összhangban az Egyetem oktatási és kutatási stratégiájával. A Kooperatív kutatási szerződés minden partner részéről érdemi kutatásfejlesztési tevékenység végzését feltételezi. Kooperatív kutatási szerződésnek minősül többek között a közfinanszírozású (hazai, uniós, nemzetközi) támogatásban részesülő projekt megvalósítására létrejövő konzorciumi szerződés és az ipari partner által támogatott projekt megvalósítását célzó közös kutatási szerződés.


A Kooperatív kutatási szerződés keretében legalább az alábbiakról célszerű rendelkezni:

a) a felek által elvégzendő kutatási feladatok pontos és részletes meghatározása partnerenként, szakmai és időbeli mérföldkövekre bontva;
b) a szerződés aláírását megelőzően keletkezett Szellemi tulajdonjogok sorsa (Background IP);
c) a szerződésben rögzített kutatási tevékenységekből származó Szellemi tulajdonjogok sorsa (Foreground IP);
d) titoktartási szabályok;
e) a létrejövő kutatási eredmények publikálásának feltételei;
f) a technológiai, üzleti és gazdasági kockázatok megosztásának meghatározása;
g) felelősségvállalás és kártérítés.


Szellemi tulajdon a Kooperatív kutatási szerződésben

a) A Kooperatív kutatási szerződés alapján létrejött Szellemi tulajdonjogok kapcsán a Felek szellemi hozzájárulásának arányát (szerzőségi részarány) kell figyelembe venni a rendelkezésre jogosultság (kvázi tulajdonjog) megállapítása során.
b) A Kooperatív kutatási szerződések alapján a hasznosításban érdekelt vállalkozás általában elsőbbségi jogot kap a projekt vagy kutatási program eredményeinek elsőként történő megismerésére és ezzel együtt egy határozott ideig tartó opciós jogot kap díjazás (upfront, royalty) alapú licencjog megszerzésére.
c) A Kooperatív kutatási szerződésnek minden esetben törekednie kell arra, hogy az Egyetem kutatói publikálhassák a projekt vagy a kutatási program tudományos eredményeit, legkésőbb a szabadalmi bejelentés benyújtására meghatározott ésszerű határidő leteltét követően.


Alkalmazottak

A Kooperatív kutatási szerződés keretében vállalt kutatási tevékenységekbe bevont Kutatók az Egyetem alkalmazásában állnak. Amennyiben, kivételes esetben, harmadik fél által foglalkoztatott dolgozik az Egyetem infrastruktúráján, a kutatás elvégzéséért felelős személy továbbítja ezen személy adatait, munkavégzésének helyét, időtartamát a Technológia- és Tudástranszfer Központ vezetőjének, a Szellemi tulajdonjogok és a titoktartás megfelelő rendezése érdekében.