Tevékenységeink, szolgáltatásaink

Az egyetemi tudástranszfer az a folyamat, amely segítségével a közfinanszírozású intézményekben létrehozott tudás és technológia átadásra kerül az ipar és az üzleti élet szereplői számára, ezzel biztosítva a kutatási eredmények továbbfejlesztését és hasznosítását, melynek révén a tudományos és technológiai fejlesztések a társadalom szélesebb köréhez eljutnak.

A Debreceni Egyetemen a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ (TTI) felelős az innovatív kutatási eredmények hasznosításának elősegítéséért és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátásáért. A TTI széles körben nyújt innovációs szolgáltatásokat az egyetem vezetése, kutatói, hallgatói és partnerei részére.

Kiemelt tevékenységeink:

- Az egyetem kutatásfejlesztési adottságainak népszerűsítése
- Együttműködés kialakítása és fenntartása kutatási, ipari és üzleti partnerekkel
- Szellemitulajdon-védelmi tanácsadás, egyetemi szellemitulajdon-kezelés
- A piacképes technológiák licencbe adása, egyéb hasznosítási módok támogatása
- Jogi megállapodások előkészítése, egyeztetések lefolytatása
- Az egyetemi polgárok innovációs tudatosságának növelése
- A helyi gazdaság fejlődésének támogatása


A TTI fő céljai az egyetemi tudástranszfer eredményességének növelése, az egyetem és az ipar közötti kapcsolatok erősítése és az innovációs aktivitás fokozása az egyetemi tudásbázis környezetében. Ennek keretén belül a TTI feladatai különösen:

- Az egyetemi szellemi alkotások és technológiák menedzselése a „A kutatási szerződésekre, a szellemi tulajdon kezelésére és a technológiatranszfer tevékenységre vonatkozó irányelvek és szabályok” c. szabályzat rendelkezéseivel összhangban;
- Az egyetemi kutatási eredményeket és szellemi alkotásokat érintő megállapodások és egyéb jognyilatkozatok véleményezése és nyilvántartása;
- Az egyetemi kutatási eredmények ipari és üzleti hasznosításának feltételeit biztosítja;
- Az Egyetem tudástérképének és innovációs portfoliójának kezelése és ehhez kapcsolódóan az egyetemi kutatási eredmények népszerűsítése;
- K+F+I iparági kapcsolatok és együttműködések építése;
- Spin-off és start-up vállalkozások alapításának és működésének támogatása;
- A szellemi alkotások védelmével kapcsolatosan tanácsadás nyújtása, az egyetemi Patlib Központ üzemeltetése;
- Kutatásfejlesztéssel és innovációval kapcsolatos oktatások, képzések és egyéb rendezvények szervezése;
- Kapcsolódás hazai és nemzetközi tudástranszfer szervezetek tevékenységéhez és részvétel innovációs rendezvényeken.


Pályázati projektjeink >>