Fiatal kutatói Proof of Concept

Innovációs Ötletpályázat fiatal kutatóknak

A Debreceni Egyetem új, fiatal kutatóknak szóló Proof of Concept programot (FKPoC) indít, melynek keretében legfeljebb 6 millió Ft támogatás nyerhető el innovatív ötletek megvalósítására.

Az FKPoC program támogatást nyújt a fiatal kutatók számára az innovatív ötleteik technikai és piaci validálására, valamint lehetőséget biztosít a vállalkozói szemléletmód megerősítésére a szinergikusan futó programok keretében elérhető kompetenciafejlesztési, szemléletformálási alkalmakon keresztül.

Az FKPoC programra PhD-hallgatók, valamint olyan fiatal kutatók jelentkezését várjuk, akik doktori fokozatukat 7 évnél nem régebben szerezték meg és nem minősülnek kutatócsoport-vezetőnek.

A fiatal kutatók bevonása a programba hozzájárul az egyetem harmadik missziós tevékenységének fejlesztéséhez: új típusú lehetőséget teremt az egyetem és az ipar közötti kapcsolatok erősítésére és a tudástranszfer új területekre történő kiterjesztésére. A program hozzájárul a tudás- és technológiatranszferbe bevonható témakörök, projektek bővítéséhez.

 

A program közvetlen céljai:

  • A hagyományos oktatás és kutatás útján elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása iránt érdeklődő fiatalok számára lehetőség megteremtése prototípusok fejlesztésére
  • A fiatal kutatók szakmai életpályájának megalapozása a vállalkozói gondolkodásmód és kapcsolódó ismeretek elmélyítésével
  • Az innovatív ötletek üzleti hasznosítás irányába történő előmozdítása

A támogatott projektek a fiatal kutatók innovatív ötleteinek tesztelésére, prototípusok előállítására, a piaci potenciál vizsgálatára és a piaci hasznosítást és a piacra történő belépést előmozdító egyéb, független tevékenységekre terjednek ki. A cél olyan innovatív ötletek kezdeti finanszírozása, amelyek esélyesek további támogatás bevonzására külső felek részéről.

Az FKPoC programból nem támogatható alapkutatás vagy más, hosszabb időtartamú tudományos, szakmai kutatás, illetve a támogatás nem használható fel átmeneti finanszírozásra a pályázó státuszának meghosszabbítására.

Projektek benyújtásának új határideje: 2021. január 18.

A projektek benyújtásának módja az alábbi oldalon lehetséges.

A programról további információ a pályázati felhívásban és útmutatóban található. 

 

A benyújtott dokumentumokat és abban foglalt információkat a Debreceni Egyetem titokban tartja, azokat a csapat előzetes jóváhagyása nélkül harmadik féllel nem közli, kivéve a pályázatokat elbíráló zsűri tagjait.

 

Kapcsolat: 

Kapás Kitti, FKPoC programmenedzser

e-mail: 

telefonszám: +36 30 205 8309

 

Letölthető dokumentumok: 

A program az EFOP-3.6.1-16, „Debrecen Venture Catapult Program” konstrukció keretében valósul meg.

Updated: 2021.05.12.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.