Tudományos szolgáltatás végzésére irányuló szerződés

Tudományos szolgáltatás végzésére irányuló szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) keretében az Egyetem tudományos szolgáltatást nyújt harmadik félnek a meglévő tudásának, szakértelemének, eszközeinek felhasználásával vagy hozzáférhetővé tételével. Ilyen szolgáltatás lehet például teszt, mérés, rutin analízis, szakértői vélemény, tanácsadás, vagy egyes kutatási célokat szolgáló eszközök hozzáférhetővé tétele.

A Szolgáltatási szerződés keretében a felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a harmadik féltől származó finanszírozás legalább az alábbiakat fedezi

 • az Egyetem által elvégzendő szolgáltatás pontos és részletes meghatározása, szakmai és időbeli mérföldkövekre bontva;
 • a szolgáltatás nyújtásába bevont személyekkel kapcsolatos kiadások (beleértve a munkáltatót terhelő szociális járulékokat is);
 • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközök, anyagok költségei és egyéb járulékos díjak (beleértve az eszközök amortizációját és az útiköltséget is);
 • az Egyetem eszközeinek használatával kapcsolatosan felmerülő költségek (különösen tekintettel a nagy értékű eszközökre);
 • overhead, a vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint;
 • ÁFA (amennyiben releváns).

Azon Szolgáltatási szerződéseknél, ahol harmadik fél használja az Egyetem berendezéseit, a harmadik féltől származó finanszírozásnak legalább az alábbiakat kell fedeznie

 • a rendelkezésre bocsátott berendezések költségei, főszabály szerint az alábbiak szerint számítva: a vételár osztva az értékcsökkenésnél figyelembe veendő hónapok számával, szorozva a harmadik fél által igénybevett hónapok számával, szorozva a harmadik fél által használt aránnyal;
 • a harmadik fél által használt kis értékű- és fogyóeszközökkel kapcsolatos kiadások;
 • amennyiben a harmadik félnek a berendezés használatához szüksége van az Egyetem alkalmazottaira, abban az esetben a személyi költségek (beleértve a munkáltatót terhelő szociális járulékokat is);
 • overhead, a vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint;
 • ÁFA (amennyiben releváns).

Szellemi tulajdon a Szolgáltatási szerződésekben

A Szolgáltatási szerződéseknél a szolgáltatás teljesítéséhez használt vagy fejlesztett ismeretek, módszerek, eszközök, szoftver vagy Szellemi tulajdonjogok az Egyetemet illetik. Ugyanakkor a szolgáltatás nyújtása eredményeként keletkezett jelentések és adatok (mérések, vizsgálati eredmények, szimulációk, szakértői jelentések, stb.) a megrendelő harmadik fél tulajdonát képezik és azokat az Egyetem csak a harmadik fél előzetes jóváhagyásával használhatja, vagy publikálhatja.

A Szolgáltatási szerződés keretében tevékenységet végző kutatók az Egyetem alkalmazásában állnak.

Egyéb szerződéstípusok:

 

Frissítés dátuma: 2019.03.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.