Közös kutatásfejlesztési tevékenység végzésére irányuló szerződés (Cooperative Research Agreement, Research Consortium Agreement)

Közös kutatásfejlesztési tevékenység végzésére irányuló szerződés (a továbbiakban: Kooperatív kutatási szerződés) az Egyetem és egy vagy több harmadik fél között létrejövő, a felek közös tudományos érdeklődési körébe tartozó projekt vagy kutatási program megvalósítására irányuló írásbeli megállapodás, melynek célja a tudás fokozása és átadása, összhangban az Egyetem oktatási és kutatási stratégiájával. A Kooperatív kutatási szerződés minden partner részéről érdemi kutatásfejlesztési tevékenység végzését feltételezi. Kooperatív kutatási szerződésnek minősül többek között a közfinanszírozású (hazai, uniós, nemzetközi) támogatásban részesülő projekt megvalósítására létrejövő konzorciumi szerződés és az ipari partner által támogatott projekt megvalósítását célzó közös kutatási szerződés.

A Kooperatív kutatási szerződés keretében legalább az alábbiakról célszerű rendelkezni

  • a felek által elvégzendő kutatási feladatok pontos és részletes meghatározása partnerenként, szakmai és időbeli mérföldkövekre bontva;
  • a szerződés aláírását megelőzően keletkezett Szellemi tulajdonjogok sorsa (Background IP);
  • a szerződésben rögzített kutatási tevékenységekből származó Szellemi tulajdonjogok sorsa (Foreground IP);
  • titoktartási szabályok;
  • a létrejövő kutatási eredmények publikálásának feltételei;
  • a technológiai, üzleti és gazdasági kockázatok megosztásának meghatározása;
  • felelősségvállalás és kártérítés.

Szellemi tulajdon a Kooperatív kutatási szerződésben

  • A Kooperatív kutatási szerződés alapján létrejött Szellemi tulajdonjogok kapcsán a Felek szellemi hozzájárulásának arányát (szerzőségi részarány) kell figyelembe venni a rendelkezésre jogosultság (kvázi tulajdonjog) megállapítása során.
  • A Kooperatív kutatási szerződések alapján a hasznosításban érdekelt vállalkozás általában elsőbbségi jogot kap a projekt vagy kutatási program eredményeinek elsőként történő megismerésére és ezzel együtt egy határozott ideig tartó opciós jogot kap díjazás (upfront, royalty) alapú licencjog megszerzésére.
  • A Kooperatív kutatási szerződésnek minden esetben törekednie kell arra, hogy az Egyetem kutatói publikálhassák a projekt vagy a kutatási program tudományos eredményeit, legkésőbb a szabadalmi bejelentés benyújtására meghatározott ésszerű határidő leteltét követően.

Alkalmazottak

A Kooperatív kutatási szerződés keretében vállalt kutatási tevékenységekbe bevont Kutatók az Egyetem alkalmazásában állnak. Amennyiben, kivételes esetben, harmadik fél által foglalkoztatott dolgozik az Egyetem infrastruktúráján, a kutatás elvégzéséért felelős személy továbbítja ezen személy adatait, munkavégzésének helyét, időtartamát a Technológia- és Tudástranszfer Központ vezetőjének, a Szellemi tulajdonjogok és a titoktartás megfelelő rendezése érdekében.

Egyéb szerződéstípusok:

Frissítés dátuma: 2019.03.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.